SD Negeri Jatiragas 1 Karawang

Menghasilkan manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, berteknologi serta berdaya guna

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Selamat datang

Oleh Admin

Selamat datang pengunjung Web Sekolah Jatiragas 1